• Platforma „Piaskownica LeOnBOX" jest uzupełnieniem uczelnianej platformy edukacyjnej LeOn. Przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej chcących przetestować możliwości platformy lub przygotować materiały poza środowiskiem dostępnym dla studentów. Treści tworzone na platformie LeOnBOX będzie można przenosić na platformę produkcyjną LeOn.

    W celu zamówienia kursu na platformie należy wypełnić formularz podając "Pełną nazwę kursu" (nazwa przedmiotu) oraz "Krótką nazwę kursu" (kod USOS przedmiotu). W polu „Kurs jest potrzebny do…” można podać dodatkowe informacje dla administratora platformy na temat zamawianego kursu. Po wypełnieniu formularza żądanie zostanie wysłane do administratora platformy celem zatwierdzenia utworzenia kursu. O fakcie utworzenia kursu zamawiający zostanie powiadomiony osobną wiadomością email.

    W celu dodania współprowadzącego do kursu należy upewnić się, że osoba logowała się już na platformę „Piaskownica LeOnBOX” (konto tworzone jest automatycznie przy pierwszym logowaniu CAS), a następnie wysłać zgłoszenie na adres pomoc.okno@pw.edu.pl podając nazwę kursu oraz imię, nazwisko i adres e-mail współprowadzącego. W temacie lub treści wiadomości proszę zaznaczyć, że chodzi o platformę „Piaskownica LeOnBOX".    Zamów kurs